Contributie Seizoen 2022/2023

Voor alle leden van v.v. De Weide geldt dat zij verplicht zijn om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit gebeurt op de eerste werkdag van ieder kwartaal. Ongeveer veertien dagen voor de incasso ontvangt u een factuur per e-mail als aankondiging. 


Dit geeft u de gelegenheid om te zorgen voor voldoende saldo voor de incasso. Denkt u er alstublieft aan om bij wijziging van uw e-mailadres, deze ook aan de club door te geven. De contributiebedragen zijn inclusief kledingbijdrage, bondscontributies en
spelerspas.
* Voor zaalvoetballers die ook spelend lid zijn geldt dat ze een korting van 35 euro per seizoen krijgen.


Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bijvoorbeeld), zullen wij u een betalingsherinnering sturen per e-mail met het verzoek om binnen veertien dagen zelf te betalen. Indien er ook dan geen betaling volgt, sturen wij u een aanmaning met een betaaltermijn van zeven dagen. Ontvangen wij dan opnieuw de betaling niet binnen die termijn, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Hierin wordt de gang naar het incassobureau aangekondigd indien u niet binnen veertien dagen betaald. 


Na deze termijn zal bij uitblijvende betaling de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Verdere maatregelen zoals het innemen van de KNVB voetbalpas van het betreffende lid en bijbehorend speelverbod behoren ook tot de maatregelen die het bestuur op dat moment kan nemen. Hieronder wordt dit proces schematisch weergegeven:

Lid worden, wijzigingen doorgeven of opzeggen?

----Ledenadministratie---

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting