Gedragscode

Om binnen de vereniging eenduidig om te gaan met geschreven regels en
ongeschreven normen en waarden heeft de algemene ledenvergadering op 8
december 2008 de gedragscode vastgesteld. De gedragscode geldt voor iedere
betrokkene bij v.v. de Weide: sporters, alle vrijwilligers (waaronder o.a.
teamleiders, kantinepersoneel en bestuursleden), ouders en toeschouwers. Het

doel van de code is het stimuleren van het gebruik van algemeen geldende
normen en waarden binnen de vereniging, respectvol omgaan met anderen, het
verbeteren van de sfeer binnen vereniging en uiteindelijk het beleven van meer
speelplezier bij de uitoefening van de voetbalsport.
Kern van de zaak:
We stralen uit dat we trots zijn op onze club en gedragen ons daarnaar!Respect tonen en verdienen


Respect tonen voor anderen is belangrijk. Respect wordt verdiend met goed
gedrag. Daarom gebruikt een verenigingslid geen onbehoorlijke taal of verbaal en
fysiek geweld. Tevens is het maken van beelden in de kleedkamers verboden.
Gedragen als gastheer


Bezoekers zijn te gast op onze sportaccommodatie. Daarom stellen onze vrijwilligers en ouders zich op als goede gastheren en –vrouwen, voor bezoekende teams, scheidsrechters en supporters.Positieve coaching naar spelers en vrijwilligers


De coaching naar spelers als vrijwilligers en medewerkers van de vereniging gebeurt positief. Elk verenigingslid mag zich uiten en knelpunten bespreekbaar maken, maar doet dit op een positieve, opbouwende manier. Dit geldt voor de trainer of leider naar de spelers, maar ook voor kritiek of aanmerkingen naar (mede-)vrijwilligers en scheidsrechters.


Verantwoordelijkheid


Iedereen neemt de verantwoordelijkheid die hoort bij zijn of haar rol, zowel vrijwilligers, spelers als supporters. Onder de rol vallen onder andere: gemaakte afspraken nakomen, op tijd komen, naleven van de gedragscode en aansprakelijkheid dragen voor eventuele schade.


Omgang met materialen en accommodatie


Een verenigingslid krijgt veel materialen tot zijn of haar beschikking. Voor bepaalde zaken is een eigen bijdrage betaald (o.a. kledingbijdrage) en andere materialen zijn door de vereniging betaald. Alle verenigingsleden gaan zorgvuldig om met de materialen, zodat de staat van de materialen en de aanwezige hoeveelheid zo blijft dat iedereen er goed gebruik van kan blijven maken. Daarnaast zorgen alle leden voor een schone en opgeruimde accommodatie en daarop spreekt men elkaar aan.


Spelplezier van (jeugd) spelers staat centraal


Het gedrag van trainers, leiders en ouders is altijd gericht op bijdragen aan het vergroten van het spelplezier van de (jeugd-)spelers. Dit is ook van toepassing op de in eigen beheer opgestelde teamregels. Vooral jeugdspelers hebben begeleiding nodig die ze respecteren en als voorbeeldfunctie kunnen zien. Wees gul met lof, wanneer het verdiend is. Aanmoedigen kan en mag iedereen, maar laat het begeleiden en coachen over aan de trainer en/of leider.Onderlinge controle


Een verenigingslid corrigeert een medelid of bezoeker in het geval zij deze gedragscode of andere geschreven regels overtreden. Het is zeer belangrijk medeleden aan te spreken op ongepast gedrag.


Sancties


Sancties op het niet naleven van de gedragscode, de bepalingen van het huishoudelijk reglement en de andere, algemeen geldende normen en waarden variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding. Sancties kunnen bestaan uit: een berisping, een alternatieve straf, uitsluiting van trainingen en wedstrijden, schorsing in uitvoering van functie of activiteiten en in het uiterste

geval royement van het lidmaatschap.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting