← Vorige pagina
Algemene Ledenvergadering
19 oktober 2020


Beste leden,

Maandag 2 november 2020 om 19:30 uur zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden van v.v. de Weide. Vanwege de maatregelen omtrent Corona, zal deze vergadering plaatsvinden middels Zoom.

U dient zich vooraf aan te melden voor de ALV op secretaris@vvdeweide.nl. Hierop ontvangt u instructies om online deel te kunnen nemen. Deze aanmelding dient uiterlijk zaterdag 31 oktober in ons bezit te zijn.

De te behandelen stukken (verslag vergadering dec 2019 en de jaarrekening) worden op verzoek per e-mail toegestuurd. Hiervoor kunt u mailen naar secretaris Ciska Snel. Voor een adequate beantwoording van vragen in de vragenronde, heeft het de voorkeur dat de vragen vooraf worden toegestuurd.

De agenda is als volgt:

Opening
1. Verslag ledenvergadering dec 2019
2. Corona
3. Bestuursverkiezing:
    a. Verkiezing bestuurslid Senioren, het bestuur draagt Dick Treur voor. (Besluit)
    b. Herverkiezing Tjeerd de With tot voorzitter (Besluit)

De termijn van Tjeerd loopt af omdat hij Klaas van der Laan heeft opgevolgd en de restant van zijn zittingsperiode was 2 jaar. Zie artikel 9, lid 3 van de statuten. Tegenkandidaten voor Dick en Tjeerd kunnen zich melden voor 26-10-2020 volgens artikel 9, lid 2 van de statuten.

4. Verslag kascommissie met voorstel tot decharge (Besluit)
5. Jaarrekening 2019-2020 (Besluit)
6. Begroting 2020-2021 (Besluit)
7. Mededelingen bestuur
8. Sponsorcommissie
9. Vrijwilligersbeleid
10. Besteding Grote Club Actie
11. Jaarplan bestuur
12. Vragenronde
13. Sluiting


Graag tot 2 november!

Met sportieve groet,
Het bestuur


NB: de meeting wordt opgenomen vanwege notuleren en alleen intern bewaard. U kunt ervoor kiezen de webcam uit te schakelen.
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting