← Vorige pagina
Algemene Ledenvergadering
29 mei 2021


Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. de Weide op donderdag 24 juni 2021 om 19:30u.

Wij zijn verheugd dat wij jullie hiervoor weer kunnen ontvangen in onze kantine. Wel is er een maximum aantal aanwezigen (50 pers) en dienen jullie je vooraf aan te melden via secretaris@vvdeweide.nl.

De agenda is als volgt:

Opening
  1. Verslag ledenvergadering nov 2020
  2. Corona
  3. Verkiezing kascommissie
  4. Begroting
  5. Mededelingen bestuur
  6. Activiteitencommissie
  7. Vrijwilligersbeleid
  8. Jaarplan bestuur
  9. Vragenronde
  10. Sluiting
De te behandelen stukken (verslag vergadering nov 2020 en de begroting) worden op verzoek per e-mail toegestuurd. Hiervoor kunt u mailen naar secretaris Ciska Snel. Voor een adequate beantwoording van vragen in de vragenronde, heeft het de voorkeur dat de vragen vooraf worden toegestuurd.

Graag tot 24 juni!

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting