← Vorige pagina
Lief en leed commissie
19 maart 2021


Lief en leed commissie

We zijn blij dat binnen VV de Weide een groep actief is die aandacht wil geven aan het lief en leed van onze clubleden, vrijwilligers, supporters en sponsoren. Helemaal in deze periode willen we graag nog meer omzien naar elkaar. (daar zijn we vereniging voor)
De ‘Lief en Leed’ commissie verzorgt een attentie namens de club bij speciale gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte, verjaardag, blessure, ziekte of overlijden. Ook kan er een speciaal moment zijn in het leven van een lid dat maakt dat een steuntje in de rug gewenst is of dat er flink iets te vieren valt.


Hoe is de Lief en Leed commissie te bereiken?

De commissie wil namens de Weide graag attent zijn en daarom is het nodig dat zij door leden, vrijwilligers en supporters erop gewezen wordt als er iemand is die aandacht verdient. Er is een speciaal mailadres om de commissie te bereiken, namelijk liefenleed@vvdeweide.nl. En natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om de commissieleden ‘live’ aan te spreken of te informeren.
Vermeld in je mail de naam van het clublid/vrijwilliger/supporter/sponsor en de gelegenheid, en wij zorgen voor de verdiende aandacht!

Versterking van het lief en leed team is uiteraard ook altijd welkom. We horen het graag als je een bijdrage wilt en kunt leveren aan het omzien naar elkaar binnen onze vereniging.

Wij rekenen op je medewerking zodat onze commissie zoveel mogelijk betrokkenen kan bereiken!

Sportieve en zorgzame groet,
Namens de ‘Lief en Leed’ commissie’
Corine Hummel
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting