← Vorige pagina
Structuur en organisatie Selectieteams Senioren seizoen 2021-2022
02 maart 2021Zoals in eerdere berichten op de website reeds vermeld, is de invulling van de technische staf en begeleiding van de senioren selectieteams met de aanstelling van Aron Petstra helemaal ingevuld.
Vanzelfsprekend zijn we hier als bestuur en CVZ zeer content mee, en verwachten we met deze enthousiaste staf én begeleiding, ook het laatste stukje begeleiding in te vullen: een leider en grensrechter voor het 3de! (aanmeldingen graag naar: seniorenvoetbal@vvdeweide.nl )

Uit overleg tussen CVZ en de technische staf, is de wens voor meer interactie en synergie tussen de selectieteams duidelijk naar voren gekomen.
Uit dit overleg, zijn onderstaande speerpunten naar voren gekomen. Naar aanleiding van deze speerpunten zijn een aantal aanpassingen, dan wel afspraken gemaakt omtrent de structuur en organisatie vanaf volgend seizoen.
Met deze aanpassingen en afspraken verwachten CVZ en technische staf de doorstroming van eigen jeugd te bevorderen. Tevens is structuur er op gericht om spelers continu te ontwikkelen en uit te dagen om het beste uit zichzelf (en het team) te halen.

Speerpunten:
- Het bevorderen van doorstroom van spelers uit JO19.
- Het gelijkwaardig behandelen van alle 3 de selectieteams.
- Het verhogen van prestatiedrang bij spelers.
- Het verhogen van prestatieniveau van zowel 1ste, 2de als 3de.
- Het verder introduceren van, en voetballen naar het technisch beleid zoals omschreven in “de groen witte lijn”.
- Het nog verder verbeteren van samenwerking tussen trainers van zowel selectie als JO19.

Het bevorderen van doorstroom van spelers uit JO19.

De wens is uitgesproken, om spelers die doorstromen vanuit JO19 naar de senioren, beter te (bege)leiden naar, en in de senioren. De overstap van junioren naar senioren blijkt jaarlijks een grote stap te zijn. Om spelers makkelijker te laten instromen, zal bewaakt worden dat alle 3 de selectieteams een juiste mix zullen zijn van ervaren spelers, jonge spelers, en doorstroom vanuit JO19.
Ook zal er volgend jaar weer aan een onder21 competitie deelgenomen worden, wat spelers uit JO19, en zelfs uit JO17 de mogelijkheid geeft om alvast te wennen aan het samenspelen met senioren uit onder andere de 1ste selectie. Het creëren van een O21 team moet ook bijdragen aan bevordering van doorstroming naar de senioren.
Een derde aspect wat doorstroming moet bevorderen is het creëren van “stageplekken”, waarbij vanaf het begin van het seizoen er de mogelijkheid is voor 1 of 2 spelers uit JO19 of 2de selectie om op dinsdagavond mee te trainen met de 1ste selectie, indien zij volgens trainers potentieel in aanmerking komen voor de 1ste selectie.

Het gelijkwaardig behandelen van alle 3 de selectieteams.

Dit zal voornamelijk naar voren komen in de samenwerking tussen 2de en 3de selectie. Afgesproken is dat deze teams 1 x in de week gezamenlijk trainen. Deze training zal verzorgd worden door zowel Marnix als Aron, wat samenwerking zeker zal bevorderen. De extra synergie met de 1ste selectie komt mede naar voren door de invoering van maandelijks overleg tussen de CVZ en alle drie de selectietrainers voor continue afstemming van wensen, ontwikkelingen en benodigdheden.

Het verhogen van prestatiedrang bij spelers.

Doordat 2de en 3de selectieteam 1x in de week samen trainen, verwachten we de ontwikkeling van spelers nog meer te stimuleren, door meer tegenstand en prestatiedrang. Daarnaast zullen alle trainingen verzorgd en geleid worden door zowel Marnix als Aron, wat inhoud dat spelers zich continu gezien weten en voelen door beide trainers. In het maandelijks overleg met de 3 selectieteams zullen tussentijdse doorstromingen van spelers ook aan bod komen.

Het verhogen van prestatieniveau.

Door genoemde structuur van samen trainen en getraind worden door beide trainers, verwachten we dat spelers zich beter zullen ontwikkelen, elkaar zullen stimuleren richting een hoger niveau en prestatiedrang zal toenemen. Een verwachting van uiteindelijk niveau qua klasse waarin de teams moeten spelen wordt (nog) niet vastgelegd. Volgend seizoen zal het 2de in de reserve eerste klasse voetballen, en het 3de in de reserve tweede klasse. We hopen dat door invoering van de nieuwe organisatie, beide teams spoedig naar een hogere klasse zullen promoveren.

Het verder introduceren van, en voetballen naar het technisch beleid zoals omschreven in “de groen witte lijn”

Het technisch beleid, zoals omschreven in “de groen witte lijn”, is inmiddels vastgelegd, en een eerste uitrol heeft vorig seizoen plaatsgevonden. Dit beleid zal komend seizoen verder uitgerold worden in de jeugdafdeling, maar zeker ook bij de senioren. In de vastgelegde overlegstructuur, zal dit een terugkerend onderwerp van gesprek zijn, waarbij de afstemming in trainingen en manier van spelen nadrukkelijk besproken zal worden. Dit zal de doorstroming van spelers richting het 1ste bevorderen en versoepelen.

Het nog verder verbeteren van samenwerking tussen trainers van zowel selectie als JO19.

De trainers van JO19 zullen met regelmaat aansluiten bij overleggen tussen CVZ en technische staf senioren. Ook dit om afstemming van trainingen en manier van spelen zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, om doorstroming naar senioren te bevorderen. Tevens zullen ontwikkelingen van spelers nauwlettend gemonitord worden, om tijdig te kunnen reageren indien spelers meer uitdaging nodig hebben.

Bovenstaande zal opgenomen worden in het seniorenbeleid van v.v. de Weide, om te borgen dat structuur en organisatie vastgelegd wordt en gehandhaafd zullen blijven.

Met sportieve groet,
Namens CVZ en selectietrainers.
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting