← Vorige pagina
Teamindelingen 2021 - 2022
26 mei 2021


Teamindelingen 2021 / 2022

Het seizoen 2020 /2021 loopt langzaam naar het eind.

Zoals elk jaar worden in deze periode de teams voor volgend seizoen ingedeeld. De teamindeling wordt gedaan conform onderstaande procedure en planning.


Indeling teams

Elk jaar wordt tegen het einde van het seizoen gevraagd aan de technische staf (trainers, leiders) van elk team om een spelersbeoordelingsformulier in te vullen. Dit formulier biedt ruimte om spelers kwalitatief te beoordelen, maar ook om aan te geven wie de vriendjes/vriendinnetjes van spelers zijn en overige opmerkingen te maken. Dit formulier vormt de basis voor de indeling van nieuwe teams voor het volgend seizoen.

Omdat het soms lastig in te schatten is hoe een speler het zal doen op een hoger niveau, worden er een aantal ‘selectietrainingen/-wedstrijden’ georganiseerd. Deze trainingen en wedstrijden zijn bedoeld om te beoordelen of spelers in een selectieteam thuishoren. Selectieteams zijn bij de jeugd van v.v. de Weide maximaal de eerste twee teams van een sectie.

Bij de onderbouw zullen de selectie trainingen of wedstrijden met alle jeugdspelers zijn, maar bij de oudere jeugd kan ook gewerkt worden met een ‘voorselectie’ waarvan de afvallers uiteindelijk in het tweede team worden ingedeeld.

Tijdens de selectieperiode wordt door een selectiecommissie gekeken naar het niveau van de spelers. Deze selectiecommissie bestaat uit de hoofd jeugdopleidingen (HJO), selectietrainers en interne scouts. De selectiecommissie maakt de nieuwe teamindeling op basis van de aangeleverde spelersbeoordelingen en de selectietrainingen/-wedstrijden. Om zorgvuldigheid te waarborgen worden de trainers/leiders van de verschillende teams uitgenodigd om te reageren op de concept indelingen.

De definitieve indeling wordt op een centraal moment gecommuniceerd via de website van de vereniging.


Planning

Week 21 & 22: selectietrainingen en wedstrijden

Week 23: overleg met trainers per sectie en sectie coördinatoren betreffende concept indeling

Week 23: zaterdag 12 juni publicatie voorlopige teamindeling seizoen 2021/2022


Met vriendelijke groet

Namens bestuur vv de Weide
Albert van Dijk
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting