← Vorige pagina
Vacature
13 juli 2022


In verband met het aftreden van de huidige secretaris, is er bij v.v. de Weide met ingang van het nieuwe seizoen een vacature binnen het bestuur ontstaan. De secretaris is de spin in het web die binnen het bestuur zorgdraagt voor de organisatie en structuur, en de informatie- / communicatiestromen bewaakt.

De secretaris maakt deel uit van het bestuur, welke als taak heeft: het besturen van de voetbalvereniging waarbij zij ervoor zorgdraagt dat de sport (zowel prestatief als recreatief) met sportiviteit, in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur geeft uitvoering aan de besluiten die genomen worden binnen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en legt hierover verantwoording af aan deze zelfde ALV.. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund en geadviseerd door diverse commissies.

Naast de collectieve verantwoordelijkheid als lid van het bestuur heeft de secretaris een aantal specifieke taken:
• Beheren van postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen of commissies voor wie deze post bestemd is;
• Behandelen van ingekomen stukken;
• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen;
• Mede bewaken van de missie, visie en kernwaarden van de vereniging;
• Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals statuten, huishoudelijk reglement, etc.;
• Kennisnemen van voorschriften van de KNVB, gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen;
• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden doorgeven aan de Kamer van Koophandel;
• Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar de vereniging.

Lijkt het je leuk om mede invulling te geven aan het besturen van vv de Weide? Voor meer informatie kan je contact opnemen via: secretaris@vvdeweide.nl
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting