← Vorige pagina
We gaan weer beginnen
27 augustus 2020


We gaan weer beginnen….

Na een zeer lange voetballoze periode staan we nu echt aan de vooravond van een nieuw seizoen. Voor de meeste teams staat aanstaande zaterdag de eerste officiële wedstrijd op het programma. Voor alle spelers en andere betrokkenen iets waar reikhalzend naar uitgekeken wordt. Ook als bestuur zijnde kijken we uit naar het moment dat de bal weer gaat rollen. Maar toch is het natuurlijk anders dan anders. Corona heeft grote gevolgen op ons dagelijkse leven en dat gaat zeker niet voorbij aan vv de Weide.

Het bestuur heeft in de afgelopen weken veelvuldig vergaderd om op zo goed mogelijke wijze invulling te kunnen geven aan de restricties die door de overheid gesteld worden. Dat is zeker niet eenvoudig, verre van dat zelfs. Niemand van ons heeft hier ervaring mee, en we proberen er zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dat zal zeker in aanvang niet perfect zijn. Bepaalde zaken zullen niet altijd goed gaan. Als bestuur staan wij natuurlijk open voor suggesties voor verbeteringen.

Maar los daarvan kunnen we niet zonder de welwillende medewerking van u. U als ouder, als speler van één van de seniorenteams of als trainer en jij als jeugdspeler. Via deze weg doen wij een klemmend beroep om u te houden aan de richtlijnen als aangegeven in de kantine. Dit betekent ondermeer dat bij betreding van de kantine registratie van naam en telefoonnummer plaatsvindt en dat een aantal gezondheidsvragen beantwoord dienen te worden. Daarnaast zijn er uiteraard andere geldende maatregelen zoals het desinfecteren van de handen, het zoeken van een zitplaats in de kantine en het bewaren van anderhalve meterafstand. In de kantine mag slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Indien geen zitplaats meer vrij is dan mag de kantine niet meer betreden worden.

Uiteraard geldt ook dat tijdens de wedstrijden de Corona-restricties in acht gehouden moeten worden. Trainers en leiders zijn geïnformeerd over de gang van zaken in de kleedkamers, en tijdens de wedstrijden. Voor toeschouwers geldt dat zij uiteraard van harte welkom zijn, maar dat men zich ook dan aan de 1,5 meter afstand dient te houden.

Voor uitwedstrijden geldt dat wanneer zich in een auto mensen (dus ook jeugdspelers) bevinden die niet uit één gezin komen, een mondkapje gedragen moet worden door alle inzittenden vanaf 13 jaar.

Wij doen een beroep op u zich te houden aan de geldende regels. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit kan zonder gebruik te maken van stewards. Dit omdat het vertrouwen bestaat dat de bezoekers van de kantine en de sportvelden zich aan de regels zullen houden. Dit in het belang van u zelf maar ook in het belang van vv de Weide. Mocht dit niet gaan, dan zullen we moeten overwegen alsnog stewards aan te gaan stellen. In ieder geval streven we er naar dat bij de wedstrijden van het eerste wel stewards aanwezig zullen zijn.

We leven in bijzondere tijden, en we staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. We zijn blij dat we weer kunnen gaan voetballen. En voor wat betreft het zich houden aan de Corona-maatregelen rekenen wij op u!

Met sportieve groet,


Bestuur vv de Weide
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting