Jeugd v.v. de Weide

De afgelopen periode is er binnen vv de Weide hard gewerkt aan het opzetten van een jeugdbeleid. Een beleid dat op zowel het voetbal inhoudelijke als de organisatorische kant gericht is en oog heeft voor de potentie die er binnen de jeugd van vv de Weide aanwezig is. Belangrijk hierbij is dat het jeugdbeleid past in de missie en visie van onze voetbalvereniging vv de Weide en de slogan van plezier, ambitieus en betrokken uitdraagt. Vanuit de jeugd zijn daarbij 3 randvoorwaarden bij gekomen:


- Nadruk in de onderbouw op individuele ontwikkeling
- Nadruk in de bovenbouw op teamprestaties
- Behoud van eigen identiteit van de club


Dit jeugdbeleidsplan vormt het uitgangspunt voor alle mensen die bij de jeugdafdeling betrokken zijn; de spelers, de ouders/verzorgers van de spelers en de vele vrijwilligers. Van allen wordt verwacht dat zij dit jeugdbeleidsplan onderschrijven en zich houden aan de erin neergelegde richtlijnen en afspraken.


Ook hopen we dat ouders/verzorgers actief willen participeren binnen de vereniging door vrijwilligers taken op zich te nemen. Alleen dan kunnen we binnen de vereniging en in de jeugd dat stappen maken die we graag willen maken.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting