Openstelling Kantine

Clubgebouw moet open zijn
Als bestuur vinden we dat we tegenstanders, supporters en ook eigen teams bij wedstrijden altijd goed moeten ontvangen (= ons visitekaartje). Voorwaarde is in elk geval dat de kantine open is. We willen bij officiële wedstrijden proberen ook de bestuurskamer te bezetten.

Conclusie: alleen wedstrijden als kantine en eventueel bestuurskamer open is.


Doordeweekse openstelling kantine
Doordeweeks zijn de kantine en de bestuurskamer niet altijd open, omdat er geen bezetting door vrijwilligers is te krijgen. Als er ingehaald moet worden (door besluit KNVB of eigen initiatief) of wanneer een oefenwedstrijd wordt vastgesteld, dan zal het wedstrijdsecretariaat de kantinemensen informeren.

Maar...om misverstanden te voorkomen, moeten de teams uiterlijk vijf dagen – natuurlijk liever nog eerder – voor de wedstrijd zelf ook contact opnemen met de kantinecommissie om er zeker van te zijn dat de openstelling is geregeld.


De kantinecommissie: kantinezaken@vvdeweide.nl


Reguliere openingstijden kantine:
Donderdag: van 20.00 tot 23.30 uur
Zaterdag: van 08.00 tot 19.00 uur


De doordeweekse wedstrijden beginnen meestal eerder dan de kantine open is. Dus: ook als de kantine eerder open moet, moeten de teams contact opnemen met de kantinecommissie om na te gaan of de kantine ook eerder open is.


Mocht er in uitzonderlijke gevallen geen bezetting kunnen worden geregeld,dan moeten de teams zelf vooraf de tegenstander inlichten.


De teams moeten extra aandacht aan dit punt te geven, omdat de klachten vaak bij de mensen van de kantine terecht komen, en dat terwijl zij er alles aan willen doen om de kantine op de gewenste tijdstippen te openen. Maar dan moeten ze het wel op tijd weten.


Conclusie: we zijn er samen verantwoordelijk voor dat de gasten met een goed gevoel terug kijken op hun ontvangst bij v.v. de Weide.

Rol wedstrijdsecretariaat bij doordeweekse wedstrijden

Competitie- en bekerwedstrijden
Vooral in zomertijd stelt de KNVB doordeweekse inhaalwedstrijden vast. Echter, ook de clubs (lees: leiders/trainers) regelen onderling ook doordeweeks inhalen, omdat er op zaterdag onvoldoende spelers zijn (bijv. vakanties). Als bestuur hanteren we de regels dat 1. we meewerken aan besluiten van de KNVB en 2. de eigen teams in principe de< zaterdag als speeldag aanhouden. Afwijken mag in overleg met de tegenstanders mag, als het absoluut niet anders kan.


Als de KNVB de inhaal regelt, zorgt het wedstrijdsecretariaat voor de organisatie en info van de teams. Als teams onderling afspreken, moeten ze zelf het wedstrijdsecretariaat op tijd informeren. Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor de wedstrijdformulieren.


Oefenwedstrijden
Voor oefenwedstrijden moet de leiding van onze teams (ook op zaterdagen) altijd een veld bespreken bij het wedstrijdsecretariaat. Het is niet toegestaan op een eigen houtje een veld te gebruiken.


Zomer- en winterstop
Op de grasvelden mag in de zomerstop (= datum van sluiting en openstelling door de gemeente) niet worden geoefend. De data worden gepubliceerd. Voor het kunstgras bepaalt het bestuur de datum van opening en sluiting. Als het kunstgras is gesloten, stelt v.v. de Weide geen faciliteiten (materiaal, kleedkamers, clubgebouw met kantine en velden) beschikbaar. Het bestuur heeft besloten de sluiting van het kunstgras te beperken tot een zomerstop (zodra data bekend zijn, worden ze bekend gemaakt via clubblad, teletekst en website) en winterstop (valt samen met de kerstvakantie).


Publicatie doordeweekse wedstrijden op teletekst en website
Als de wedstrijden tijdig worden gemeld bij de redactie van teletekst of website, kunnen ze in de publiciteit worden gebracht. Dat trekt publiek en dat heten we graag van harte welkom op ons sportpark. Daarom wordt de teams verzocht de wedstrijden te melden bij de redactie van teletekst en de webmaster.


Reserveren kunstgras mogelijk
Om alle teams een kans te geven, hanteren we het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Reserveren kan bij het wedstrijdsecretariaat. Binnen een week na reservering moet de naam van de tegenstander worden gemeld. Gebeurt
dat niet dan vervalt de reservering.


Doordeweeks gebruik hoofdveld
Op het hoofdveld mag behoudens (tijdelijke) afkeuring één doordeweekse wedstrijd worden gespeeld, zoveel mogelijk op de woensdag bij voorkeur om 19.00 uur of later. Bij hoge uitzondering kan het bestuur een tweede wedstrijd toestaan.


Informatie

Veld-kleedkameruitgifte - Janneke Dijkstra - veldindeling@vvdeweide.nl
Kantinebeheer - Kantinecommissie - kantinezaken@vvdeweide.nl
Website Webmaster - webmaster@vvdeweide.nl
Teletekst -Henk Baan - teletekst@vvdeweide.nl

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting